Valjakkoajourheilun Tuki ry (VaTu ry)

http://www.valjakkotuki.fi

Vuodelle 2017 valittiin seuraavat toimihenkilöt yhdistyksen hallitukseen: