Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:1506tula [2018/06/15 08:41]
oiv luotu
2018:1506tula [2018/06/15 10:46] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 15.-17.6. Loimaa / LoimURa Tulokset koe A ====== ====== 15.-17.6. Loimaa / LoimURa Tulokset koe A ======
  
-^NR^NAME^+^-^%^CLT^ +^1^LK 1 HELPPO B II-PONIT^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-^1^LK 1 HELPPO B II-PONIT^^^^^ +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|345|Tamminen Annika (LoimURa)|111,00|49,00|69,4|1| +|1|Tamminen Annika (LoimURa)|345|103,5|1|107,5|1|122,0|1|  |49,00|69,4|1| 
-|307|Hietala Jenni (ValRa)|99,50|60,50|62,2|2| +|2|Hietala Jenni (ValRa)|307|89,5|4|97,5|2|111,5|2|  |60,50|62,2|2| 
-|304|Kämäläinen Tiina (SUORA)|98,33|61,67|61,5|3| +|3|Kämäläinen Tiina (SUORA)|304|92,0|3|95,0|3|108,0|3|  |61,67|61,5|3| 
-|327|Vilkko Anna (CR)|93,67|66,33|58,5|4| +|4|Vilkko Anna (CR)|327|96,5|2|93,5|4|106,0|4|5|66,33|58,5|4| 
-^3^LK 3 HELPPO C^^^^^ +^3^LK 3 HELPPO C^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|311|Kärsämä Kati (PiPuRa)|113,50|46,50|70,9|1| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|315|Bishop-Westerlund Deilina|108,00|52,00|67,5|2| +|1|Kärsämä Kati (PiPuRa)|311|105,0|2|112,5|1|123,0|1|  |46,50|70,9|1| 
-|313|Niskanen Heidi (L-URA)|103,00|57,00|64,4|3| +|2|Bishop-Westerlund Deilina|315|105,5|1|102,5|2|116,0|2|  |52,00|67,5|2| 
-|305|Rangell-Viikari Henna (Ur|99,67|60,33|62,3|4| +|3|Niskanen Heidi (L-URA)|313|94,5|3|102,5|2|112,0|3|  |57,00|64,4|3| 
-|472|Järri Jessica (LoimURa)|93,83|66,17|58,6|5| +|4|Rangell-Viikari Henna (Ur|305|94,5|3|99,0|4|105,5|4|  |60,33|62,3|4| 
-|355|Kaurimo Susanna (NPR)|93,50|66,50|58,4|6| +|5|Järri Jessica (LoimURa)|472|90,5|6|97,0|5|94,0|6|  |66,17|58,6|5| 
-^4^LK 4 HELPPO B^^^^^ +|6|Kaurimo Susanna (NPR)|355|93,0|5|93,0|6|94,5|5|  |66,50|58,4|6| 
-|407|Vähä-Erkkilä Leena (HusR)|106,50|53,50|66,6|1| +^4^LK 4 HELPPO B^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|365|Saarvio Ulla (FCDC)|104,33|55,67|65,2|2| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|401|Leskinen Tuula (KvR)|103,83|56,17|64,9|3| +|1|Vähä-Erkkilä Leena (HusR)|407|100,0|2|109,5|1|110,0|2|  |53,50|66,6|1| 
-|406|Järvelä Sanna (SRS)|103,17|56,83|64,5|4| +|2|Saarvio Ulla (FCDC)|365|99,5|3|107,5|2|106,0|5|  |55,67|65,2|2| 
-|408|Ström Hanna (NuR)|102,17|57,83|63,9|5| +|3|Leskinen Tuula (KvR)|401|89,5|6|103,5|4|118,5|1|  |56,17|64,9|3| 
-|465|Nikkola Moona (LoimURa)|98,83|61,17|61,8|6| +|4|Järvelä Sanna (SRS)|406|95,0|5|106,0|3|108,5|4|  |56,83|64,5|4| 
-|416|Nikkola Moona (LoimURa)|98,50|61,50|61,6|7| +|5|Ström Hanna (NuR)|408|102,0|1|100,5|5|104,0|6|  |57,83|63,9|5| 
-|444|Hakala Saana (LoimURa)|92,33|67,67|57,7|8| +|6|Nikkola Moona (LoimURa)|465|97,0|4|97,0|7|102,5|7|  |61,17|61,8|6| 
-|393|Launo Niilo (LoimURa)|85,33|74,67|53,3|9| +|7|Nikkola Moona (LoimURa)|416|89,0|7|97,0|7|109,5|3|  |61,50|61,6|7| 
-|334|Tillaeus Eerika (KERRA)|79,67|80,33|49,8|10| +|8|Hakala Saana (LoimURa)|444|89,0|7|98,0|6|90,0|8|  |67,67|57,7|8| 
-^6^LK 6 (LK 5,6,8 YHD) HELPPO A^^^^^ +|9|Launo Niilo (LoimURa)|393|80,0|10|91,0|9|85,0|10|  |74,67|53,3|9| 
-|323|Haapakoski Laura (UrHU)|105,86|54,14|66,2|1| +|10|Tillaeus Eerika (KERRA)|334|83,0|9|82,0|10|89,0|9|5|80,33|49,8|10| 
-|342|Koivula Eveliina (LoimURa|101,10|58,90|63,2|2| +^6^LK 6 (LK 5,6,8 YHD) HELPPO A^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|435|Tamminen Riitta (LaRa)|97,39|62,61|60,9|3| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|357|Karhusaari Wilma (HusR)|91,58|68,42|57,2|4| +|1|Haapakoski Laura (UrHU)|323|154,5|1|150,5|1|151,5|1|  |54,14|66,2|1| 
-|405|Rauhala Nora (LoimURa)|85,43|74,57|53,4|5| +|2|Koivula Eveliina (LoimURa|342|152,0|2|141,5|2|142,5|2|  |58,90|63,2|2| 
-^7^LK 7 VAATIVA B^^^^^ +|3|Tamminen Riitta (LaRa)|435|144,5|3|136,5|3|139,0|4|  |62,61|60,9|3| 
-|101|Friis Anne (UrHU)|112,67|47,33|70,4|1| +|4|Karhusaari Wilma (HusR)|357|138,5|4|136,0|4|142,0|3|5|68,42|57,2|4| 
-|104|Kalalahti Hannu (LoimURa)|102,40|57,60|64,0|2| +|5|Rauhala Nora (LoimURa)|405|135,5|5|128,5|5|126,0|5|5|74,57|53,4|5| 
-|181|Visakoivu Kirsi (FCDC)|100,00|60,00|62,5|3| +^7^LK 7 VAATIVA B^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|160|Liitiä Piia (UrHU)|98,80|61,20|61,8|4| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|190|Vuorinen Kata (LITRA)|93,73|66,27|58,6|5| +|1|Friis Anne (UrHU)|101|153,0|1|142,5|1|127,0|1|  |47,33|70,4|1| 
-^X^LK 10 (LK 9 YHD) VAIKEA PONIT^^^^^ +|2|Kalalahti Hannu (LoimURa)|104|138,0|2|134,0|2|112,0|4|  |57,60|64,0|2| 
-|112|Takkinen Raisa (ValRa)|109,69|50,31|68,6|1| +|3|Visakoivu Kirsi (FCDC)|181|125,5|3|131,0|3|118,5|3|  |60,00|62,5|3| 
-|148|Sinda Heidi (UrHU)|99,56|60,44|62,2|2| +|4|Liitiä Piia (UrHU)|160|123,5|4|127,0|4|120,0|2|  |61,20|61,8|4| 
-|220|Ventoniemi Mia (HyR)|98,07|61,93|61,3|3| +|5|Vuorinen Kata (LITRA)|190|122,0|5|121,5|5|108,0|5|  |66,27|58,6|5| 
-^Y^LK 11 VAIKEA HEVOSET^^^^^ +^X^LK 10 (LK 9 YHD) VAIKEA PONIT^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|155|Kalalahti Leena (LoimURa)|108,62|51,38|67,9|1| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|191|Tirkkonen Sanna (HusR)|103,20|56,80|64,5|2| +|1|Takkinen Raisa (ValRa)|112|223,0|1|207,5|1|186,5|1|  |50,31|68,6|1| 
-|152|Hakala Saana (LoimURa)|90,84|69,16|56,8|3|+|2|Sinda Heidi (UrHU)|148|202,5|2|190,5|2|167,0|2|  |60,44|62,2|2| 
 +|3|Ventoniemi Mia (HyR)|220|171,0|3|178,0|3|147,5|3|  |61,93|61,3|3| 
 +^Y^LK 11 VAIKEA HEVOSET^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
 +|1|Kalalahti Leena (LoimURa)|155|219,5|1|209,0|1|182,5|1|  |51,38|67,9|1| 
 +|2|Tirkkonen Sanna (HusR)|191|201,0|2|203,0|2|176,5|2|  |56,80|64,5|2| 
 +|3|Hakala Saana (LoimURa)|152|174,5|3|175,0|3|161,5|3|  |69,16|56,8|3| 
  
 {{tag>:2018:1506 :2018:tulokset}} {{tag>:2018:1506 :2018:tulokset}}
2018/1506tula.txt · Viimeksi muutettu: 2018/06/15 10:46 / oiv