Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2018:1506tula [2018/06/15 15:41]
oiv luotu
2018:1506tula [2018/06/15 17:46] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== 15.-17.6. Loimaa / LoimURa Tulokset koe A ====== ====== 15.-17.6. Loimaa / LoimURa Tulokset koe A ======
  
-^NR^NAME^+^-^%^CLT^ +^1^LK 1 HELPPO B II-PONIT^^ ​ C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-^1^LK 1 HELPPO B II-PONIT^^^^^ +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|345|Tamminen Annika (LoimURa)|111,00|49,​00|69,​4|1| +|1|Tamminen Annika (LoimURa)|345|103,5|1|107,​5|1|122,​0|1|  ​|49,​00|69,​4|1| 
-|307|Hietala Jenni (ValRa)|99,50|60,​50|62,​2|2| +|2|Hietala Jenni (ValRa)|307|89,5|4|97,​5|2|111,​5|2|  ​|60,​50|62,​2|2| 
-|304|Kämäläinen Tiina (SUORA)|98,33|61,​67|61,​5|3| +|3|Kämäläinen Tiina (SUORA)|304|92,0|3|95,​0|3|108,​0|3|  ​|61,​67|61,​5|3| 
-|327|Vilkko Anna (CR)|93,67|66,​33|58,​5|4| +|4|Vilkko Anna (CR)|327|96,5|2|93,5|4|106,​0|4|5|66,​33|58,​5|4| 
-^3^LK 3 HELPPO C^^^^^ +^3^LK 3 HELPPO C^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|311|Kärsämä Kati (PiPuRa)|113,50|46,​50|70,​9|1| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|315|Bishop-Westerlund Deilina|108,00|52,​00|67,​5|2| +|1|Kärsämä Kati (PiPuRa)|311|105,0|2|112,​5|1|123,​0|1|  ​|46,​50|70,​9|1| 
-|313|Niskanen Heidi (L-URA)|103,00|57,​00|64,​4|3| +|2|Bishop-Westerlund Deilina|315|105,5|1|102,​5|2|116,​0|2|  ​|52,​00|67,​5|2| 
-|305|Rangell-Viikari Henna (Ur|99,67|60,​33|62,​3|4| +|3|Niskanen Heidi (L-URA)|313|94,5|3|102,​5|2|112,​0|3|  ​|57,​00|64,​4|3| 
-|472|Järri Jessica (LoimURa)|93,83|66,​17|58,​6|5| +|4|Rangell-Viikari Henna (Ur|305|94,5|3|99,0|4|105,​5|4|  ​|60,​33|62,​3|4| 
-|355|Kaurimo Susanna (NPR)|93,50|66,​50|58,​4|6| +|5|Järri Jessica (LoimURa)|472|90,5|6|97,​0|5|94,​0|6|  ​|66,​17|58,​6|5| 
-^4^LK 4 HELPPO B^^^^^ +|6|Kaurimo Susanna (NPR)|355|93,0|5|93,​0|6|94,​5|5|  ​|66,​50|58,​4|6| 
-|407|Vähä-Erkkilä Leena (HusR)|106,50|53,​50|66,​6|1| +^4^LK 4 HELPPO B^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|365|Saarvio Ulla (FCDC)|104,33|55,​67|65,​2|2| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|401|Leskinen Tuula (KvR)|103,83|56,​17|64,​9|3| +|1|Vähä-Erkkilä Leena (HusR)|407|100,0|2|109,​5|1|110,​0|2|  ​|53,​50|66,​6|1| 
-|406|Järvelä Sanna (SRS)|103,17|56,​83|64,​5|4| +|2|Saarvio Ulla (FCDC)|365|99,5|3|107,​5|2|106,​0|5|  ​|55,​67|65,​2|2| 
-|408|Ström Hanna (NuR)|102,17|57,​83|63,​9|5| +|3|Leskinen Tuula (KvR)|401|89,5|6|103,5|4|118,​5|1|  ​|56,​17|64,​9|3| 
-|465|Nikkola Moona (LoimURa)|98,83|61,​17|61,​8|6| +|4|Järvelä Sanna (SRS)|406|95,0|5|106,​0|3|108,​5|4|  ​|56,​83|64,​5|4| 
-|416|Nikkola Moona (LoimURa)|98,50|61,​50|61,​6|7| +|5|Ström Hanna (NuR)|408|102,0|1|100,​5|5|104,​0|6|  ​|57,​83|63,​9|5| 
-|444|Hakala Saana (LoimURa)|92,33|67,​67|57,​7|8| +|6|Nikkola Moona (LoimURa)|465|97,0|4|97,​0|7|102,​5|7|  ​|61,​17|61,​8|6| 
-|393|Launo Niilo (LoimURa)|85,​33|74,​67|53,​3|9| +|7|Nikkola Moona (LoimURa)|416|89,0|7|97,​0|7|109,​5|3|  ​|61,​50|61,​6|7| 
-|334|Tillaeus Eerika (KERRA)|79,67|80,​33|49,​8|10| +|8|Hakala Saana (LoimURa)|444|89,0|7|98,​0|6|90,​0|8|  ​|67,​67|57,​7|8| 
-^6^LK 6 (LK 5,6,8 YHD) HELPPO A^^^^^ +|9|Launo Niilo (LoimURa)|393|80,​0|10|91,​0|9|85,0|10|  ​|74,​67|53,​3|9| 
-|323|Haapakoski Laura (UrHU)|105,86|54,​14|66,​2|1| +|10|Tillaeus Eerika (KERRA)|334|83,0|9|82,​0|10|89,​0|9|5|80,​33|49,​8|10| 
-|342|Koivula Eveliina (LoimURa|101,10|58,​90|63,​2|2| +^6^LK 6 (LK 5,6,8 YHD) HELPPO A^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|435|Tamminen Riitta (LaRa)|97,39|62,​61|60,​9|3| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|357|Karhusaari Wilma (HusR)|91,58|68,​42|57,​2|4| +|1|Haapakoski Laura (UrHU)|323|154,5|1|150,​5|1|151,​5|1|  ​|54,​14|66,​2|1| 
-|405|Rauhala Nora (LoimURa)|85,43|74,​57|53,​4|5| +|2|Koivula Eveliina (LoimURa|342|152,0|2|141,​5|2|142,​5|2|  ​|58,​90|63,​2|2| 
-^7^LK 7 VAATIVA B^^^^^ +|3|Tamminen Riitta (LaRa)|435|144,5|3|136,​5|3|139,​0|4|  ​|62,​61|60,​9|3| 
-|101|Friis Anne (UrHU)|112,67|47,​33|70,​4|1| +|4|Karhusaari Wilma (HusR)|357|138,5|4|136,​0|4|142,​0|3|5|68,​42|57,​2|4| 
-|104|Kalalahti Hannu (LoimURa)|102,40|57,​60|64,​0|2| +|5|Rauhala Nora (LoimURa)|405|135,5|5|128,​5|5|126,​0|5|5|74,​57|53,​4|5| 
-|181|Visakoivu Kirsi (FCDC)|100,00|60,​00|62,​5|3| +^7^LK 7 VAATIVA B^^  C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|160|Liitiä Piia (UrHU)|98,80|61,​20|61,​8|4| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|190|Vuorinen Kata (LITRA)|93,73|66,​27|58,​6|5| +|1|Friis Anne (UrHU)|101|153,0|1|142,​5|1|127,​0|1|  ​|47,​33|70,​4|1| 
-^X^LK 10 (LK 9 YHD) VAIKEA PONIT^^^^^ +|2|Kalalahti Hannu (LoimURa)|104|138,0|2|134,​0|2|112,​0|4|  ​|57,​60|64,​0|2| 
-|112|Takkinen Raisa (ValRa)|109,69|50,​31|68,​6|1| +|3|Visakoivu Kirsi (FCDC)|181|125,5|3|131,​0|3|118,​5|3|  ​|60,​00|62,​5|3| 
-|148|Sinda Heidi (UrHU)|99,56|60,​44|62,​2|2| +|4|Liitiä Piia (UrHU)|160|123,5|4|127,​0|4|120,​0|2|  ​|61,​20|61,​8|4| 
-|220|Ventoniemi Mia (HyR)|98,07|61,​93|61,​3|3| +|5|Vuorinen Kata (LITRA)|190|122,0|5|121,​5|5|108,​0|5|  ​|66,​27|58,​6|5| 
-^Y^LK 11 VAIKEA HEVOSET^^^^^ +^X^LK 10 (LK 9 YHD) VAIKEA PONIT^^ ​ C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
-|155|Kalalahti Leena (LoimURa)|108,62|51,​38|67,​9|1| +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
-|191|Tirkkonen Sanna (HusR)|103,20|56,​80|64,​5|2| +|1|Takkinen Raisa (ValRa)|112|223,0|1|207,​5|1|186,​5|1|  ​|50,​31|68,​6|1| 
-|152|Hakala Saana (LoimURa)|90,84|69,​16|56,​8|3|+|2|Sinda Heidi (UrHU)|148|202,5|2|190,​5|2|167,​0|2|  ​|60,​44|62,​2|2| 
 +|3|Ventoniemi Mia (HyR)|220|171,0|3|178,​0|3|147,​5|3|  ​|61,​93|61,​3|3| 
 +^Y^LK 11 VAIKEA HEVOSET^^ ​ C\\ TS  ^^  B\\ MT  ^^  E\\ OL  ^^PEN^TOTAL^^
 +^CLT^NAME^NR^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^-^%^CLT
 +|1|Kalalahti Leena (LoimURa)|155|219,5|1|209,​0|1|182,​5|1|  ​|51,​38|67,​9|1| 
 +|2|Tirkkonen Sanna (HusR)|191|201,0|2|203,​0|2|176,​5|2|  ​|56,​80|64,​5|2| 
 +|3|Hakala Saana (LoimURa)|152|174,5|3|175,​0|3|161,​5|3|  ​|69,​16|56,​8|3| 
  
 {{tag>:​2018:​1506 :​2018:​tulokset}} {{tag>:​2018:​1506 :​2018:​tulokset}}
2018/1506tula.txt · Viimeksi muutettu: 2018/06/15 17:46 / oiv